Ajinomoto, Chennai

Client : Takenaka India Pvt Ltd

Architect/Consultant : Takenaka India Pvt Ltd